REGULAMIN ROZGRYWEK PLP

REGULAMIN ROZGRYWEK w PILAWSKIEJ LIDZE PIĄTEK

 

 

§ 1

1. Zgłoszenie do rozgrywek powinno zawierać:
- imienną listę zawodników reprezentujących drużynę (firmę),
- jeśli w drużynie będą występować zawodnicy, którzy nie ukończyli 18. roku życia, trzeba dołączyć przy zgłoszeniu takiego zawodnika pisemną zgodę rodziców.
- imię, nazwisko, adres, kontakt telefoniczny osoby odpowiedzialnej za drużynę - kierownik (kapitan) drużyny

2. Wskazane jest, aby osoby biorące udział w rozgrywkach poddały się wcześniej badaniom lekarskim, stwierdzającym ich dobry stan zdrowia pozwalający na udział w tych rozgrywkach. Za niewykonanie powyższych zobowiązań i wynikające z tego wypadki wraz z ich prawnymi konsekwencjami odpowiedzialność spada na uczestników reprezentujących dany zespół.

3. Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z deklaracją przestrzegania regulaminu i przepisów gry w PLP.

§ 2

1. Terminy wszystkich spotkań są rozpisane przed rozpoczęciem rozgrywek.
- w przypadku niestawienia się drużyny na wyznaczone spotkanie (walkower) drużynie dopisuje się „-1” punkt w tabeli (-1:3) w stosunku bramkowym 0:3,
- w przypadku niestawienia się obydwu drużyn na wyznaczone przez organizatora spotkanie pojedynek weryfikowany jest jako ; obustronna przegrana. Drużynom dopisuje się po „-1” punkcie (-1:3), bez konsekwencji bramkowych,
- jeśli drużyna nie stawia się na wyznaczone spotkanie, sędzia po 15 minutach od godziny rozpoczęcia meczu odgwizduje walkower dla drużyny przeciwnej.

2. Termin, godzinę oraz miejsce zawodów wyznacza Organizator.

3. Do meczu może przystąpić maksymalnie 18 zawodników (za zgodą przeciwnika limit zawodników może zostać powiększony).

4. Zawodnik, który został zgłoszony do rozgrywek przez daną drużynę, nie może grać w innej drużynie, aż do zakończenia rozgrywek.

5. Mecze odbywają się systemem każdy z każdym.

6. O kolejności w tabeli decyduje:
- po pierwsze - większa ilość zdobytych punktów (wygrana 3 pkt., remis 1 pkt., przegrana 0 pkt., walkower -1 pkt.)
- po drugie - wynik bezpośredniego spotkania między drużynami (w przypadku trzech lub więcej drużyn tzw. „mała tabela”, uwzględniająca wyniki bezpośrednich spotkań),
- po trzecie - korzystniejsza różnica bramek we wszystkich meczach,
- po czwarte - większa ilość zdobytych bramek,
- po piąte - mecz między zainteresowanymi (w przypadku remisu w regulaminowym czasie, następuje dogrywka 2 x 5 minut.
Jeśli dogrywka nie przyniosła rozstrzygnięcia, zwycięzców wyłonią rzuty karne (najpierw po 5, a jeżeli te również nie przyniosą rozstrzygnięcia - seria „do skutku”).

7. Za najlepszego bramkarza zostanie uznany ten bramkarz, który w klasyfikacji punktowej zbierze najwięcej punktów. Jeśli takich bramkarzy będzie dwóch lub więcej, o tytule najlepszego bramkarza decyduje pozycja drużyny w tabeli. Wygrywa bramkarz, którego drużyna zajmuje wyższą lokatę.

8. Za „króla strzelców” turnieju zostanie wybrany, ten zawodnik, który strzelił najwięcej bramek. Jeśli takich zawodników będzie dwóch lub więcej, o tytule najlepszego strzelca decyduje pozycja drużyny w tabeli. Wygrywa zawodnik, którego drużyna zajmuje wyższą lokatę.

§3

1. Za nieprzestrzeganie regulaminu i przepisów gry grozi walkower lub kara dyskwalifikacji z ligi.

2. Organizator zapewnia pierwszą pomoc przy urazach powstałych w czasie gry, natomiast nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i wynikające z tego powodu wypadki, oraz za skutki wypadków przed, po i w czasie gry, (każda drużyna jest odpowiedzialna za własne ubezpieczenie NW i OC). Jeśli drużyna (firma) nie ubezpieczyła uczestników rozgrywek, zawodnicy powinni ubezpieczyć się indywidualnie.

3. Wskazane jest, aby osoby biorące udział w rozgrywkach poddały się wcześniej badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia.

4. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach powinni posiadać ze sobą dokument potwierdzający ich tożsamość.

5. Na wniosek drużyny przeciwnej sędzia, przed meczem, w przerwie lub po meczu, ma prawo sprawdzenia tożsamości osób znajdujących się w protokole zawodów. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zapisie, organizator ma prawo nałożenia kary określonej w punkcie 1 paragraf 3.

6. PLP jest ligą ogólnie dostępną, w której mogą brać udział zarówno zawodnicy trenujący w klubach, jak i amatorzy.

7. W przypadku 3 walkowerów dla drużyny zespół zostaje wykluczony z rozgrywek.

8. Wpisowe do PLP jest bezzwrotne.

9. W ceremonii dekoracji drużyny które zajmą pierwsze 3 miejsca obowiązane są wystąpić w stroju sportowym.

10. Organizator zastrzega, że w sytuacji ekstremalnej ma prawo do własnej interpretacji zaistniałego zdarzenia, włącznie ze zmianą regulaminu PLP (za „sytuację ekstremalną” uważa się sytuację sporną, której regulamin nie uwzględnił).

11. Do interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator.

§ 4

Nagrody:

1. Dla pierwszych 3 drużyn puchary, dyplomy, medale.
2. Dla drużyn od 4-11 miejsca pamiątkowe statuetki oraz dyplomy.
3. Statuetki dla najlepszego strzelca oraz bramkarza.

 

Organizator: Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa - Albina Łubian

Osoba kontaktowa ze strony Organizatora - Robert Rokicki, instruktor sportowy

Sędziowie:
Jakubczak Jacek
Jóźwicki Cezary
Sęk Łukasz

The secret of any online business is web hosting. Select the best hosting service reading offered by justhost.
Free Joomla Templates designed by Joomla Hosting